วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้เข้าร่วมวางพานพุ่ม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยพิธีถวายสักการะ มอบทุนการศึกษา และพิธีทักษิณานุประทานสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 (ภาพโดย: มานัสวี ด้วงไพรี, 2561)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 

ดร.พรชัย มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”พระประวัติ” color=”pink” size=”lg”]สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 7 แห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ (สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์) และเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงได้รับสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนี้ยังเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ประสูติในสมัยรัตนโกสินทร์อีกด้วย ทรงสถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงสมณศักดิ์เมื่อปี พ.ศ. 2394 ถึงปี พ.ศ. 2396 รวม 2 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อพระชันษาได้ 62 ปี (วิกิพีเดีย, 2561)

 

[/vc_toggle][vc_toggle title=”พระนิพนธ์” color=”turquoise” size=”lg”]

 

 • สรรพสิทธิคำฉันท์
 • สมุทรโฆษคำฉันท์ตอนปลาย
 • กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
 • ฉันท์ดุษฏีสังเวยกล่อมช้างพัง
 • กาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง
 • ฉันท์มาตราพฤติ
 • ฉันท์วรรณพฤติ
 • ลิลิตตะเลงพ่าย
 • ลิลิตกระบวนพยุหยาตราพระกฐินสถลมารคและชลมารค
 • โคลงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปฏิสังขรวัดพระเชตุพน
 • ร่ายทำขวัญนาค
 • เทศน์มหาชาติ ๑๑ กัณฑ์
 • ตำราพระพุทธรูปต่างๆ
 • ปฐมสมโพธิกถา
 • พระธรรมเทศนาพงศาวดากรุงศรีอยุธยา
 • ลิลิตจักรทีปนี (เป็นตำราโหราศาสตร์)
 • กลอนเพลงยาวเจ้าพระ
 • คำฤษฏี (หนังสือรวบรวมศัพท์)
 • โคลงเบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่น โคลงฤษีดัดตน โคลงภาพต่างภาษา
 • ฉันท์สังเวยกลองวินิจฉัยเภรี
 • กุรุธรรมชาฏก ฯลฯ

 

[/vc_toggle][vc_toggle title=”พระอัจฉริยภาพ” color=”sandy_brown” size=”lg”]สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีพระอัจฉริยภาพหลายด้าน ในทางอักษรศาสตร์ ก็ได้นิพนธ์เรื่องฉันท์มาตราพฤติ และวรรณพฤติ ตำราโคลงกลบท คำกฤษฎี เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นิพนธ์บทกวีอีกเป็นจำนวนมาก ที่ล้วนมีคุณค่าเป็นเพชรน้ำเอกทางวรรณกรรมของไทยตลอดมา

สำหรับวรรณกรรมศาสนา ได้ทรงพระนิพนธ์เรื่องปฐมสมโพธิกถา ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก หรือร่ายยาวมหาชาติ ซึ่งนับเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกทางพระพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ได้ทรงพระนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ไว้มากเช่น ลิลิตตะเลงพ่าย พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เทศนาพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ลิลิตกระบวนพยุหยาตราพระกฐินสถลมารค และชลมารค เป็นต้น

ในทางพระพุทธศิลป์ ได้ทรงคิดแบบพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเลือกพระอิริยาบถต่าง ๆ จากพุทธประวัติเป็นจำนวน 37 ปาง เริ่มตั้งแต่ปางบำเพ็ญทุกขกิริยา จนถึงปางห้ามมาร พระพุทธรูปปางต่าง ๆ เหล่านี้

ในปี พ.ศ. 2533 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2533 นับเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับการถวายเกียรตินี้ (กุหลาบสีชา, 2550)

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


กุหลาบสีชา. (27 กรกฎาคม 2550). พระองค์ที่ ๗ : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. เข้าถึงได้จาก ลานธรรมจักร: http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=13344

ประตูสู่ธรรม. (2561, ธันวาคม 11). สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. Retrieved from Dharma-Gateway: http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/monk-raja/krompra_hist.htm

มานัสวี ด้วงไพรี. (11 ธันวาคม 2561). วันกรมสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พิธีถวายสักการะ มอบทุนการศึกษา และพิธีทักษิณานุประทาน . เข้าถึงได้จาก Google Photos: https://photos.app.goo.gl/DYHakMHpgvtsb1Tm9

วิกิพีเดีย. (2561, ธันวาคม 9). สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. Retrieved from วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี: https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระมหาสมณเจ้า_กรมพระปรมานุชิตชิโนรส


แฟนเพจ: งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

เว็บไซต์: โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

วันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.