บรรยายพิเศษ ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมทั้ง นพ.ฆนัท จันทรทองดี และ พญ.ฐานิศรา ฤทธิไพโรจน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุน เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาแพทย์ ม.สยาม และคณาจารย์ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑


เว็บไซต์:  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

เว็บไซต์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

การบรรยายพิเศษ ถนนสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.