ม.สยามคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2561

23 มีนาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event 2019) ชิงทุนการศึกษากว่า 15,000 บาท จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีนิสิตนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์จากสถาบันต่างๆ 19 แห่ง ทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้

 • Pharmacy counseling event
 • Pharmacy quiz
 • Poster contest
 • Project contest

ผลการแข่งขัน Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ตัวแทนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสยาม สามารถคว้ารางวัลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การแข่งขัน PHARMACY QUIZ (การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรม ทีมละ 4 คน ชั้นปีที่ 1-4 ) ได้รับรางวัลรองชะนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่
  1. นางสาวเบญจลักษณ์ คงวัดใหม่
  2. นางสาวณัฐสินี โกสุมวิสัยสกุล
  3. นางสาวณภาภัช วสุเดชากุลธร
  4. นางสาวณัฐธิดา รตนกาญจน์
 • การแข่งขันโปสเตอร์สร้างสรรค์ ในหัวข้อ นวัตกรรมส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องในผู้สูงอายุ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 คือ
  นางสาววันวิสาข์ บุญบุตร และ นางสาวธนัญญา หมอนวด
 • และการแข่งขัน Project contest ได้รางวัลชมเชยอันดับ 22

ม.สยามคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Pharmacy Event 2019


ภาพข่าวจากแฟนเพจ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

LIVE สดที่ แฟนเพจ สนภท.>>สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

ม.สยามคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Pharmacy Event ประจำปีการศึกษา 2561

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.