นิทรรศการ “พาชนะ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดนิทรรศการ “พาชนะ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE (BACC) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562

การจัดนิทรรศการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาจุลนิพนธ์ของหลักสูตรแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในนิทรรศการประกอบไปด้วยผลงานการออกแบบหนังสือ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับคนตาบอด การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์ การออกแบบตัวอักษร การแสดงภาพถ่าย การแสดงผลงานที่ใช้เทคโนโลยีด้าน Motion graphic C.I packaging ภายในงานยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจ เข้าชม แลกเปลี่ยนความคิด กับนักศึกษาได้

 

นิทรรศการนี้จัดแสดงอยู่ในหอศิลป์ บริเวณทางโค้ง ชั้นที่ 3 ใกล้ประตูทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ เวลา 10.00-20.00 น.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=266915750850849&id=258998974975860


เว็บไซต์:  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

นิทรรศการ “พาชนะ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.