ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในโครงการประกวดนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัย สยาม

 

ผู้ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2561

ผู้ได้รับรางวัลดีเด่น มี 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 1. ดร.ณฐมล จินดาพรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
 2. ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. ผศ.ดร.รวิศวร์ บานชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชยจามร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย มี 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 1. ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
 2. ดร.อภิโชติ โซ่เงิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

 • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

thThai
en_USEnglish thThai