ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ วันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคปกติ” ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

  • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-15.00 น. 
    ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคค่ำ และ ภาคสมทบ” 

  • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30-19.15 น. 
    ณ ห้อง 19-406 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น) อาคาร 19

ภาพและข่าวจาก : https://admission.siam.edu/2019/08/06/060862/

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.