วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมงาน ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก” โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติมาเปิดการสัมมนา และบรรยาย  ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมเซ็ลทาราคอนเวชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และตัวแทนนักศึกษาเกือบ 300 คน โดยในการประชุมสัมนาทางด้านวิชาการในครั้งนี้ มีบทความของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางด้านการพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 บทความ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC

  • 1.งานจิตอาสา นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย อ.สุคนธ์ สนธิ
  • 2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสนองแนวพระราชดำริ โดย อ.ธิติ ศิริสงค์

สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai