ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม ภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ แต่ละหลักสูตรให้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสยาม อย่างเป็นทางการ นักศึกษาจะได้รับฟังคำแนะนำ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการเรียนของตน เพื่อสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 3Great privilege to welcome new students from different countries to Siam University’s MBA Program (Semester 2/2018)

ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MBA (Semester 2/2018) มหาวิทยาลัยสยาม

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปริญญาเอกและปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.