กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคปกติ” (Pre-Semester) ปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-15.00 น. 

ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (10 ชั้น) อาคาร 12

สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2019 ที่เข้ามาเรียนที่ม.สยามน้าาา.. 🎉🎉#DEK62#Siamuniversity

Posted by Admission Center Siam U. on Tuesday, June 18, 2019

มาแล้วๆ ประมวลภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศน้องเฟรชชี่ ปี 62 😍ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนสู่ครอบครัว ม.สยาม…..

Posted by Siam University on Tuesday, June 18, 2019

😉💓ขอต้อนรับน้องๆปี1 เข้าสู่ครอบครัวการจัดการฯ จ้า👧👦

Posted by GM Siamu on Monday, June 17, 2019

วันปฐมนิเทศ ปี 2562เพิ่งเลิกงานมาไม่ทันอีกหลายๆเลยท่านดรเปรมจิต รองคณบดีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ท่านผอ สมชาย ดร…

Posted by Chujit Rujipurt on Tuesday, June 18, 2019

 

——————————————————

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี “ภาคค่ำ” 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30-19.15 น. 

ณ ห้อง 19-1003 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (19 ชั้น) อาคาร 19

 

 


ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสยามกำหนดการวับปฐมนิเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ภาคการศึกษา pre-semester ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ ขั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (๑๐ ชั้น) อาคาร ๑๒

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. – นักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม ณ อาคาร ๑๒ ชั้น ๔ และรับเอกสาร
– ชมการแสดงดนตรีสากล
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. – ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
๐๙.๑๕’ – ๐๙.๓๐ น. – คณะผู้บริหารถึงหอประชุม
– อธิการบดี ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกร แนะนำ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและนักศึกษา
๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น.  – อธิการบดีกล่าวต้อนรับนักคึกษาใหม่
๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น.  – ดนตรีและการแสดง โดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.  – ฟังบรรยาย “จุดประกายฝันวันใสใส” โดยรศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
๑๐.๒๐ – ๑๐.๔๐ น.  – ฟังบรรยาย “เรียนดี กิจกรรมเด่น” จากนักศึกษารุ่นพี่
๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๕ น.  – แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชนิตา รักพลเมือง
๑๐.๕๕ – ๑๑.๒๐ น.  – พิธีกรแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี
๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.  – อาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษาไปที่ห้องลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  – ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๕ ห้อง ๑๐๘
  • หมายเหตุ
    ๑. นักศึกษาใหม่แต่งกายชุดนักศึกษา
    ๒. กรรมการสโมสรนักศึกษาดูแลนักศึกษาใหม่เข้าสู่หอประชุม และช่วยอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.siam.edu/20…/…/11/กำหนดการปฐมนิเทศ-นักศึก/

กำหนดการ และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai