การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการ กับการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากรโดย อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร และนาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “คุณค่าของดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย” ให้กับครู อาจารย์ ประถมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ  จัดโดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ณ โรงละคร มหาวทิยาลัยสยาม (อาคาร ๔ ชั้น ๓)

 

https://www.facebook.com/SiamUniversityBangkok/posts/1977392228970663

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย
วันพุธดีดี ที่ 19 ก.ย. 61 ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดโคนอน
วันศุกร์ดีดีที่ 21 กย 61 ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันเสาร์ดีดีที่ 22 กย 61 พิธีปิดการอบรม ขอขอบพระคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  / ท่านผอ.กองการศึกษา / ท่านผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน

https://www.facebook.com/suphanat.kasemcholathan/posts/1103435533145668


ขอขอบคุณภาพจาก

facebook : Narong Sangboot

facebook :  ศุภณัฐ วี

facebook :  ผศ.สราวุฎฐ์ วรสุมันต์

แฟนเพจมหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.