ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการ กับการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทย วิทยากรโดย อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร และนาวาเอก ณรงค์ แสงบุศย์ วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “คุณค่าของดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย” ให้กับครู อาจารย์ ประถมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ  จัดโดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ณ โรงละคร มหาวทิยาลัยสยาม (อาคาร ๔ ชั้น ๓)

 

กราบขอบพระคุณท่าน ดร.พรชัย มงคลวนิชอธิการบดี…

Posted by Siam University on Thursday, September 20, 2018

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย
วันพุธดีดี ที่ 19 ก.ย. 61 ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดโคนอน
วันศุกร์ดีดีที่ 21 กย 61 ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลบางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันเสาร์ดีดีที่ 22 กย 61 พิธีปิดการอบรม ขอขอบพระคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  / ท่านผอ.กองการศึกษา / ท่านผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน

ดำเนินการจัดกิจกรรมจนครบทุกโรงเรียนวันนี้ โครงการสำเร็จเรียบร้อยแล้วคะ

Posted by Suphanat Nok on Thursday, September 27, 2018


ขอขอบคุณภาพจาก

facebook : Narong Sangboot

facebook :  ศุภณัฐ วี

facebook :  ผศ.สราวุฎฐ์ วรสุมันต์

แฟนเพจมหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

การใช้สื่อดนตรีเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai