วันที่ 15 มกราคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทางด้านการพัฒนาครูในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

MOU. Signing between Siam University and Suan Kularb Wittayalai School, focussing on Teacher Development and three programs of study for graduating students namely: Medicine, Pharmacy and Siam-AIT International Programs in Engineering.


ประวัติภูมิหลังและเกียรติภูมิ: ประวัติศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เว็บไซต์หลัก: http://www.sk.ac.th/

 

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับน้องๆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

 

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai