การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันที่ 15 มกราคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทางด้านการพัฒนาครูในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

MOU. Signing between Siam University and Suan Kularb Wittayalai School, focussing on Teacher Development and three programs of study for graduating students namely: Medicine, Pharmacy and Siam-AIT International Programs in Engineering.


ประวัติภูมิหลังและเกียรติภูมิ: ประวัติศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เว็บไซต์หลัก: http://www.sk.ac.th/

 

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับน้องๆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.