มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ได้ลงนามร่วมมือทางวิชาการกับ “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน” โดย อาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ … และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ “วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.)” โดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม และวันจันทร์ที่ 23 มกราคมที่ผ่านมาตามลำดับ
ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงแสดงเจตนารมณ์ และตระหนักถึงการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านการวิจัยร่วมกัน

MOU ระหว่าง ม.สยามกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและอี.เทค

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai