มหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม

ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานฝ่ายสินไหมรถยนต์ หลักสูตรความรู้ด้านยานยนต์ ซึ่งมีวิทยากรจากสาขาวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยพิธีดังกล่าว มีผู้บริหารจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน , ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 22 คน และมีพนักงานจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะเป็นรุ่นแรกที่เข้ารับการอบรมความรู้ด้านยานยนต์ หลักสูตรที่ 1 ความรู้ทั่วไป (อบรมในวันที่ 25 , 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้อง 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสยาม)

การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นจากแนวคิดของทาง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีความประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสินไหมรถยนต์โดยอาศัยความเข้มแข็งทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยาม ตลอดจนเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสยามได้ผลิตนักศึกษาสาขาดังกล่าวที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อจัดทำโครงการร่วมกัน ได้แก่ โครงการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา โครงการฝึกอบรมด้านความรู้ด้านยานยนต์ของพนักงาน โครงการพัฒนาการให้บริการศูนย์ตรวจสอบรถยนต์ของมหาวิทยาลัย โครงการจัดทำรายวิชาเลือกด้านการจัดการสินไหมและคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทิพยประกันภัย

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai