สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 60 สถาบัน ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๙)

ภาพ: สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 

https://www.facebook.com/Apheit/posts/2330788740277157

https://www.facebook.com/mongkhonvanit/posts/3207583005934417

https://www.facebook.com/cheolje.cho/posts/2169110396477341

สสอท. ม.สยาม จัดการประชุมสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.