บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโค่งการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 41 คน ประจำปี 2561 โดยมี แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ขั่นคลินิก กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ในการนี้ได้มอบโล่ห์เกียรติบัตร แก่นักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนรวมอันดับ 1 คือแพทย์หญิงรัตนาภรณ์ เฮงวัฒนา และนักศึกษาแพทย์ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น คือ นายแพทย์ปริรัตน ภพลือชัย

บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขอบคุณอาจารย์แพทย์ทุกท่าน#คณะแพทย์ ม สยาม รุ่น1..MDSU01

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=434034817170798&id=100016928503983

https://www.facebook.com/mongkhonvanit/posts/3198836370142414

ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.