พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

วันมหิดล-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ และคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย”

วันมหิดลเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 และจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป พร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เป็นประจำทุกปี


คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช 

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันมหิดล 24 กันยายน – ห้องสมุด หอสมุดกลาง สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

 

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.