คอนเสิร์ตการกุศล Love Songs of All Season

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “Love Songs of All Season” คอนเสิร์ต การกุศล Love Songs of All Season โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ชลดา มงคลวนิช และดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง อ.วิสุทธิ์ ไพเราะ คอนเสิร์ต การกุศล Love Songs of All Season ร่วมกิจกรรมภายในงานพบกับศิลปินรับเชิญ อาทิ กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice), จ.อ.หญิงเมนิสา มโนษร, รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช, ยุทธนา เปื้องกลาง (ตูมตาม The Star 7), นริชชา นรสิงห์, อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ (ดิว The Star 5), วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม The Star 9), เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (เพียว KPN ), ดนิตา วุฒิฐิติการ (แตงโม AF10), อารียา โรจนดิษฐ์ (ลูกปลา The Voice) กุลจิรา ทองคำ (ออย The Voice Kids) ร่วมกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Symphony Orchestra) อำนวยเพลงโดย ดร.วานิช โปตะวนิช วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต คอนเสิร์ต การกุศล Love Songs of All Seasonคอนเสิร์ต การกุศล Love Songs of All Season

ภาพและข่าวจากแฟนเพจ: Arthit Ourairat  |  fanpage: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย – สสอท.  |  ภาพข่าวเว็บไซต์ : http://www.apheit.org/

คอนเสิร์ตการกุศล Love Songs of All Season

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.