จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐

จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐ 1

มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดการ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐น. – ๑๐.๐๐ น. ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี  จากนั้นอธิการบดีนำขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/สดุดีจอมราชา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล การแสดงผลงานการบรรเลงดนตรีไทย บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ โดยเด็กและเยาวชนโครงการ “ดนตรีสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ ครั้ง ๔”  ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนโครงการ จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันลงนามภวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณด้านหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภาพโดย: Chanita Rukspollmuang

 

จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐ 2

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐” โดยปลูกต้นทองอุไร ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ทำความสะอาดคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สวนสันติภาพ สวนสุขภาพ และบริเวณชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. โดยร่วมพิธี ณ บริเวณหน้า อาคาร ๑๒ ชั้น ๑ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายเสื้อสีเหลือง)


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษทางช่อง NBT เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายพระพรชัย รัชกาลที่ ๑๐ 3

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.จอมพงศ์. มงคลวนิช รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ณ ห้องสตูดิโอ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร


พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.