นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อเวลา 16.08 น. วันที่ 9 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายจัดนิทรรศการงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ กราบบังคมทูลบรรยายโดยสรุป ภาพจาก: NationTV22. (9 ธันวาคม 2561). LIVE ประมวลภาพพิธีเปิด-ปั่นจักรยาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”. เข้าถึงได้จาก Youtube: https://youtu.be/M4oNpX3EmkI

 

จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-10

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” 1
ภาพ: ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายจัดนิทรรศการ

ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายจัดนิทรรศการงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ กล่าวบรรยายในหัวข้อหลักคือพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ คนไทยสร้างบ้านสร้างเมืองมา มีแม่น้ำ เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งความเป็นอยู่และอาหาร เป็นป้อมปราการและคูเมืองอีกด้วย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หลังจากทรงย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดคูคลองเมืองป้องกันประเทศ หรือในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ทรงส่งเรือสำเภาไปค้าขาย หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีโครงการเกี่ยวกับสายน้ำถึง 4,000 กว่าโครงการ

 

ทั้งนี้ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำ แห่งรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานที่หมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา ธิราชที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้อาณาประชาราษฎร์อยู่รอดปลอดภัยจากภยันตรายนานัปการ มีผืนแผ่นดินให้ได้อยู่อาศัย ประกอบ สัมมาอาชีวะอย่างสุจริต และดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุข  (ข่าวสดออนไลน์, 2561)

 

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.อดิศัย รุจิรกาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเฝ้ารับเสด็จในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยคู่สายน้ำ ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และร่วมรับชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์และความงดงามของแบบจำลองพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งกลางน้ำ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือนตั้งแต่สมัยตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสยาม อุ่นไอรัก คลายความหนาวนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา มาช่วยงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ -๒๑.๐๐ น.


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1227088464107028&type=3

 

อัลบั้ม จิตอาสา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คลิก..

NationTV22. (9 ธันวาคม 2561). LIVE ประมวลภาพพิธีเปิด-ปั่นจักรยาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”. เข้าถึงได้จาก Youtube: https://youtu.be/M4oNpX3EmkI

ข่าวสดออนไลน์. (9 ธันวาคม 2561). ปีติ-เสด็จเปิดงานอุ่นไอรักคลายหนาว พระเจ้าอยู่หัวทรงนำพสกนิกรปั่นทั่วทั้งปท. เข้าถึงได้จาก ข่าวสด: https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1932167

อดิศัย รุจิรกาล. (8 ธันวาคม 2561). ผู้บริหารคณาจารย์ มส. เข้าถึงได้จาก LINE.

จิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.