มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยามตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
  • ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
  • ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
  • ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 193 ท่าน ผ่านการตรวจ 135 ท่าน ซึ่งได้มาจากท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชน และผู้ร่วมสนับสนุนการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 โดยสภากาชาดไทยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน135 ยูนิต (60,750 ซีซี)

ร่วมบริจาคโลหิต

https://www.facebook.com/wisutpiano/posts/10210776105197067

 


มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.