มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสยามตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

  • ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
  • ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
  • ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
  • ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562 5

โดยใน ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562  มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิตจำนวน 113 ท่าน ผ่านการตรวจ 74 ท่าน โดยสภากาชาดไทยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 74 ยูนิต (33,000 ซีซี)

มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562 6

 

https://www.facebook.com/wisutpiano/posts/10211232945617792


มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2562

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.