คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ นางสาวคาเซีย เบน ด้วงเจริญ และนางสาวสกุลรัตน์ รวงกระโทก นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO (Japan Student Services Organization) ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมโครงการ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับมหาวิทยาลัยจิบะ ประเทศญี่ปุ่น (Agreement for student exchange program between Siam University, Thailand and Chiba University, Japan) ระหว่างวันที่ 9 ถึง 31 มกราคม 2562


2 นักศึกษาโครงการทุนแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai