การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest” ครั้งที่ ๒

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานมอบรางวัล ให้กับนักศึกษาที่ชนะในกิจกรรมประกวดการแข่งขันทำอาหาร International Fusion Food Contest ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๘ ห้อง ๑๘๐๔ จัดโดย ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การแข่งขันทำอาหาร "International Fusion Food Contest " ครั้งที่ ๒


Fanpage: ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การแข่งขันทำอาหาร “International Fusion Food Contest ” ครั้งที่ ๒

 

 

 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.