อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามร่วมประชุม IAU 2018 International Conference-Call for case studies. โดยการประชุมนานาชาติ IAU 2018 จัดขึ้นที่ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  การประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นในเรื่อง แนวทาง และวางรูปแบบกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และหน่วยงานบริหารท้องถิ่นของรัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมทั่วโลกได้อย่างไร

IAU 2018 International Conference, co-organized with the University of Malaya, will take place from 13-15 November 2018 in Kuala Lumpur, Malaysia. It will be dedicated to the theme Higher education partnership for societal impact.

IAU 2018 International Conference

IAU 2018 International Conference, co-organized with the University of Malaya. Photo by Zita, Carmen. (2018, November 12). Carmen Zita [Facebook status update]. Retrieved from https://www.facebook.com/CarmenZitaVC


IAU (International Association of Universities) คือ สมาคมระหว่างประเทศระดับมหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2493 เป็นสมาคมชั้นนำระดับโลกรวมของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรชั้นนำจากทั่วโลก IAU มีสมาชิกในแต่ละประเทศที่เป็นองค์กรสถาบันและหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา มารวมกันเพื่อเป็นพันธมิตรทางด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา และเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ UNESCO (Associate status) ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของวงการการศึกษาในระดับสูง ให้กับองค์การยูเนสโก และองค์กรการศึกษาระดับสูงอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ มีเวทีพูดคุยในระดับโลก สำหรับสมาชิกที่เป็นผู้นำสถาบันและสมาคมต่างๆ ปัจจุบัน(พ.ศ.2561) มีสมาชิกที่เป็นสถาบันองค์กร และบริษัท รวมมากกว่า 650 ราย จาก 120 ประเทศ


สมาชิก IAU ในประเทศไทย ได้แก่

  1. Asian Institute of Technology (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
  2. Chulalongkorn University (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  3. Siam University (มหาวิทยาลัยสยาม)
  4. Suranaree University of Technology (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

การอ้างอิง

Zita, Carmen. (2018, November 12). Carmen Zita [Facebook status update]. Retrieved from https://www.facebook.com/CarmenZitaVC

International Association of Universities. (2018, November 13). Membership. Retrieved from Name website: https://www.iau-aiu.net/Membership?lang=en

มหาวิทยาลัยสยาม. (20 ตุลาคม 2560). IAU Board Meeting, Global Meeting of Associations – GMA VII (18-20 October 2017). เข้าถึงได้จาก Name website: https://siam.edu/iau-board-meetinggma-international-conference/

Fanpage: University of Malaya @UniversityOfMalaya
Twitter:  International Association of Universities (IAU)

IAU 2018 International Conference-Call for case studies

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai