ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์มหาราช) วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์มหาราช) วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ  19 ธันวาคม 2561 ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้ อ.ธงชัย วรไพจิตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทรัพยากรการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วย ดร.ประกายทิพย์ พิชัย และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมฟังธรรม

การเทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้น ๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน ผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ นิยมจัดเป็นงานสองวัน วัดบางแวก เป็นวัดราษฎร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเขตภาษีเจริญตามประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธาประมาณ พ.ศ. ๒๒๘๕

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและสักการะหลวงพ่อเสือ ณ วัดบางแวก เป็นประจำ ฉะนั้นทางวัดบางแวกโดยท่านพระครูธีระธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวก เจ้าคณะแขวงบางแวก และคณะกรรมการวัดบางแวกจึงได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนเขตภาษีเจริญ และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระองค์ เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อแผ่นดินไทย และร่วมกันเทิดพระเกียรติถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของชาวไทยทุกคนเสมอมา


เว็บไซต์วัดบางแวก

ภาพกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ เมื่อปี 2558

ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ (กัณฑ์มหาราช) วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.