ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ พระที่นังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในนามมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในฐานะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ณ พระที่นังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์:

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.