พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกๆ ปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงขนชาวไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานพิธี ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง HALL OF FAME อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑ โดยมีผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา ๖๑ ได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรดำเนินงานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ ได้มีการแสดงดนตรี โดย อาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ บรรเลงเปียโน หน.แผนกกิจกรรม สำนักกิจการนักศึกษา อาจารย์สัญญา สมประสงค์ บรรเลงขลุ่ยไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ นศพ.พชร คำมี อุปนายกฝ่ายชาย สโมสรนักศึกษา บรรเลงกีต้าร์ ในบทเพลงคิดถึงแม่ เพลงค่าน้ำนม

 


ขอขอบคุณภาพจากแฟนเพจ

อ่านโพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.