โครงการอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยสยาม

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ของมหาวิทยาลัยสยาม

สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 สถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า
สอบเข้า : วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาเรียน : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 (ประมาณ 3 เดือน) โดยบรรยายเป็นภาษาไทยและเลือกเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนอีก 60 ชั่วโมง เรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนและเรียนภาคปฏิบัตินอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
เวลาการอบรม : อังคาร –ศุกร์ 18.00 น. — 21.00 น. เสาร์–อาทิตย์ 10.00น. — 17.00น. ( หยุดวันจันทร์ )
วุฒิการศึกษา : ปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา )

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยสยาม
หลักฐานการสมัคร : รูปถ่าย 4 รูปหน้าตรงไม่สวมหมวก สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน /วุฒิการศึกษา อย่างละ 4 ชุด
ค่าลงทะเบียนสอบเข้า 1,000 บาท ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 39,000 บาท แถมหนังสือ ศิลปกรรมในประเทศไทย : ภูมิหลังทางปัญญา — รูปแบบทางศิลปกรรม ของ ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลทำทัวร์ทั่วทุกภูมิภาค หนา 650 หน้า ฟรี
(ค่าสมัคร 1,000 บาท โอนเข้าบัญชี อาจารย์วิรุต นาคสินธ์ ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.สยาม ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 005-2-888-166

ท่านจะได้เรียนกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้เชียวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ — โบราณคดี — การท่องเที่ยวระดับประเทศของเมืองไทย ที่วงการมัคคุเทศก์ให้การยอมรับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ


สนใจจะเข้ารับการอบรม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 099 – 1126664 (อ.วิรุต นาคสินธ์ ) ด่วนรับจำนวนจำกัด

 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ของมหาวิทยาลัยสยาม

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.