ม.สยาม ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชนต่างๆ โดยเข้าไปช่วยทำการตลาด ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงพื้นที่ ทาสีชุมชน ทำป้ายซอย และพูดคุยกับชุมชนเพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนต่อไป

ภาพและข่าวจาก:

โพสที่เกี่ยวข้อง:

ม.สยาม ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชนต่างๆ