การลงนาม MOU โครการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

วันที่ 11 เมษายน 2562 การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และธนาคารออมสิน โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ลงนาม MOU โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กับธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนของนักศึกษา สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนในฝั่งธนบุรี และ คุณธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการภาค 3 เป็นตัวแทนธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ ธนาคารออมสิน โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสินระดับเขต ระดับภาค และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสยาม

 


วันที่ 22 มีนาคม 2562 ม.สยาม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเปิดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความเป็นไปได้โครงการย่อ​ย​ ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น5 

 

 

การนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จำนวน 7 โครงการ

จากนักศึกษาที่ส่งเข้าร่วมโครงการ มาจากหลากหลายคณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และ สำนักรับสมัครนักศึกษา
โดยทางมหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3 คุณธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ พร้อมผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ คุณ จันทนา พุทธชัยยงค์ ผู้จัดการสาขาบางบอน(ตลาดปิ่นทอง) ผู้บริหารภาค 3 หน่วยสถาบันการเงินชุมชนฯ และ ส่วนกลาง  #ออมสินยุวพัตน์รักษ์ถิ่น62 / #มหาวิทยาลัยสยาม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=766331643766173&id=750415428691128

 

ภาพ:  สมาชิกทั้ง 7 ทีม ม.สยาม ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 62

 

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 62 ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 มหาวิทยาลัยสยาม

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.