ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBIS) มหาวิทยาลัยสยาม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) จัดหลักสูตร “ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์” (ก.) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

 

line sticker+siam universityทําสติ๊กเกอร์ไลน์ชื่อตัวเอง ทําสติ๊กเกอร์ไลน์ขาย รายได้ ทําสติ๊กเกอร์ไลน์หน้าตัวเอง จากการอบรมหลักสูตร “การออกแบบงานกราฟฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์”ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม *ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ได้จริง

แนะนำ UBIS

UBIS “การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ”

ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai