ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์

ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBIS) มหาวิทยาลัยสยาม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) จัดหลักสูตร “ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์” (ก.) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

 

line sticker+siam universityทําสติ๊กเกอร์ไลน์ชื่อตัวเอง ทําสติ๊กเกอร์ไลน์ขาย รายได้ ทําสติ๊กเกอร์ไลน์หน้าตัวเอง จากการอบรมหลักสูตร “การออกแบบงานกราฟฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์”ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม *ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ได้จริง

แนะนำ UBIS

UBIS “การพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ”

ธุรกิจการออกแบบงานกราฟิกและสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.