อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

อาลัย พลเอกเปรม+มหาวิทยาลัยสยาม

 

อาลัย พลเอกเปรม+มหาวิทยาลัยสยาม

ภาพ: ดร.พรชัย. มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ ศาลาทรงธรรม วัดเบญจมบพิต

อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ประวัติ

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์ (26 สิงหาคม พ.ศ. 2463 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) เกิดเมื่อวันที่ 26 ส.ค.2463 ที่ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นบุตร รองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) และ นางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์) เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ชาย 6 คน หญิง 2 คน

 

การศึกษา

 • ชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดบ่อยาง
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 7-8 แผนกวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • เข้าศึกษาต่อนักเรียนนายร้อย ร.ร.เทคนิคทหารบก (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า

หลังจบการศึกษา ในช่วงเวลานี้ท่านได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2484 ซึ่งขณะนั้นยังมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ (ได้ไปราชการในคราวพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เนื่องในกรณีเรียกร้องขอดินแดนคืน) หลังจากนั้นถึงได้รับการแต่งตั้งเป็นว่าที่ร้อยตรี จากนั้นเข้าสังกัดกองทัพพายัพ ภายใต้การบังคับบัญชาของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) ทำการรบในสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างปี 2485 – 2488 ที่เชียงตุง อยู่ในสมรภูมิรบนาน 5 ปี และได้รับพระราชทานยศ ร้อยโท, ร้อยเอก ก่อนกลับเข้ารับราชการในหน่วยปกติหลังสงครามยุติ และกลับมาศึกษาต่อ

 • หลักสูตรนายทหารฝึกราชการ โรงเรียนนายทหารม้า ระดับผู้บังคับบัญชา
 • หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย ร.ร.ยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ที่ฟอร์ตนอกซ์ รัฐเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บังคับกองพัน ร.ร.ยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 9
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชีวิตราชการก้าวหน้าจนได้เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า, รองแม่ทัพภาคที่ 2 วันที่ 1 ต.ค. 2516, แม่ทัพภาคที่ 2 วันที่ 1 ต.ค.2517, ราชองครักษ์พิเศษ 1 ต.ค.2518, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 1 ต.ค. 2520, นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 27 ก.ค. 2521, ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 13 วันที่ 1 ต.ค. 2521 และนายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ 19 ก.ย. 2543

สมัยดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 และแม่ทัพภาคที่ 2 (ปี 2516-2520) ได้ริเริ่มการปรับแนวคิดในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ใช้ “การเมืองนำการทหาร” ลดเงื่อนไขของสงคราม คือเงื่อนไขทางจิตใจ และเงื่อนไขทางวัตถุ แยกมวลชนในหมู่บ้านออกเป็น มวลชนผู้รักชาติ และมวลชนต่อต้านคอมมิวนิสต์ สนับสนุนจัดตั้งราษฎรอาสาเข้ามาร่วมป้องกันหมู่บ้าน จนเกิดความเข้าใจอันดี ในปี 2517 มี ผกค.เข้ามอบตัวกับทางราชการมากขึ้น ทำให้เหตุการณ์ก่อการร้ายดีขึ้นตามลำดับ ในปี 2520 ได้รับยกย่องว่าเป็น “นักรบสุภาพบุรุษ ผู้ดับไฟอีสาน”

การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ท่านเริ่มเข้าสู่แวดวงการเมือง โดยเริ่มจากการดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2502, สมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2511, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2515, รมช.มหาดไทย ปี พ.ศ. 2520,  และได้รับโปรดเกล้าฯเป็น รมว.กลาโหม ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ปี พ.ศ.2522  ก่อนจะก้าวขึ้นรับดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย ต่อจาก พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2523 ท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ 3 สมัยต่อเนื่องกัน (ระหว่างปี 2523 ถึง 2531) วันที่ 3 ส.ค.2531 และได้ลาออกจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากการประกาศยุบสภา หลังการเลือกตั้งวันที่ 27 กรกฎาคม 2531 หัวหน้าพรรคการเมือง นำโดยพรรคชาติไทย ได้เข้าพบและขอเชิญให้ท่านรับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง เป็นสมัยที่ 4 แต่ พล.อ.เปรมได้ปฏิเสธ เนื่องจากเห็นว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีแล้ว ต่อมาจึงได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ต่อจากท่าน

 

พลเอกเปรม ตินณสูลานนท์

 

การดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี

หลังจากปฏิเสธไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  พล.อ.เปรม ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น องคมนตรี เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2531 และได้รับการประกาศยกย่องเป็น รัฐบุรุษ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2531 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2541  เคยดำรงตำแหน่ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เมื่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงตอบรับขึ้นทรงราชย์  ระหว่างวันที่ 13 ต.ค.-1 ธ.ค. 2559 พล.อ.เปรม  พล.อ.เปรม ปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี จนกระทั่งวันที่ 26 พ.ค.2562 เวลา 05.00 น. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และ รัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรมแล้วในวัย 98 ปี หลังมีอาการป่วยหัวใจล้มเหลวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.