แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มกราคม 2562

[ff id=”1″]

 

 

สอบถามรายละเอียด : 02-8678088, 02-8686000 ต่อ 5306  สมัครออนไลน์ https://admission.siam.edu/

 

โรแรม การท่องเที่ยว อินเตอร์เนชั่นแนล มหาวิทยาลัยสยาม
ขอแนะนำ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม ไทย ต่างชาติ โซนจีน ยุโรป และเอเชีย

[social_board id=”15629″ type=”feed” carousel=”on”]

??  สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ ม.สยาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้  ??

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ (บางบ่อ):  โดยมีนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมให้ข้อมูลกับน้องๆ(31 มกราคม 62)
 • โรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม:  แนะนำศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาตร์ โดย อาจารย์สันติสุข สว่างกล้า(วิศวฯไฟฟ้า) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 62
 • โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ: นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมออกแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับคณะและการเรียนต่อ(30 ม.ค. 62)
 • โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ:  นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมออกแนะแนว(25 ม.ค. 62 )
 • โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เขตบางกอกใหญ่:  นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมออกแนะแนว(25 ม.ค. 62 )
 • โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เขตสาทร: คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแนะนำ การศึกษาต่อบริหารธุรกิจ(25 ม.ค. 62 )
 • โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ จ.สมุทรสาคร: คณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมออกแนะแนว(25 ม.ค. 62 )
 • โรงเรียนปทุมคงคา เขตคลองเตย: นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ร่วมออกแนะแนว(24 ม.ค. 62)
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี: นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ร่วมออกแนะแนว(24 ม.ค. 62)
 • งานเปิดโลกอาชีพในยุคดิจิตัล: จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ที่ห้างสรรพสินค้า Teminal21 Korat (22-23 มกราคม 2562)
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา จ.นครปฐม: คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ร่วมออกแนะแนวการเรียนต่อ(23 ม.ค.62)
 • โรงเรียนจันทรประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ: นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมออกแนะแนวศึกษาต่อ(22 ม.ค.62)
 • โรงเรียนทวีธาภิเษก เขตบางกอกใหญ่: นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ร่วมออกแนะแนว(22 ม.ค.62)
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา จ.นครปฐม: คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมออกแนะแนว(21 ม.ค.62)
 • โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เขตหนองแขม: นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมออกแนะแนว(20 ม.ค.62)
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เขตบึงกุ่ม: โดยวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมให้ข้อมูล(18 ม.ค.62)
 • โรงเรียนสุวรรณพลับพลา เขตตลิ่งชัน: นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์  และคณะบริหารธุกิจ ร่วมออกแนะแนว(18 ม.ค.62)
 • โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง: นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมออกแนะแนวเรียนบริหาร(18 ม.ค.62)
 •  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี: วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาจาก คณะศิลปศาสตร์ และ นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ไปร่วมให้ข้อมูล(17 ม.ค.62)
 • ร่วมออกบูธในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น: วันที่ 17-18 มกราคม 2561
 • โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี: โดยมีนักศึกษาจาก คณะศิลปศาสตร์ และ นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ไปร่วมให้ข้อมูล(15 ม.ค.62)
 • โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เขตบางรัก: วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ และ นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ออกแนะแนว(14 ม.ค.62)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน: นักศึกษาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ(11 ม.ค.62)
 • โรงเรียนสตรีศีสุริโยทัย เขตสาทร: นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปร่วมแนะแนวการเรียนต่อ(10 ม.ค.62)
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน: คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรสาขาบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)(10 ม.ค.62)
 • โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต: นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ ไปร่วมแนะแนว(10 ม.ค.62)
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร: นำโดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช และคณะผู้บริหาร คณาจารย์จาก คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์(9 ม.ค.62)
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน: คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแนะนำหลักสูตร(8 ม.ค.62)
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน: คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ นักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์ ร่วมออกแนะแนวการเรียนต่อ(7 ม.ค.62)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล: แนะแนวโดยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม(26 ธ.ค.61)

 

แนะแนวโรงเรียน ศูนย์รับสมัคร เรียนต่อ มหาวิทยาลัยสยาม

 

สามารถสมัครออนไลน์ https://admission.siam.edu/
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่https://admission.siam.edu/2018/12/12/admission2562/

 

https://www.facebook.com/Admission.Center.Siam/videos/801413383558022/

 

#Siamuniversity  |  #Admission  |  #freedomforthrfuture  |  #อยู่ฝั่งธนเรียนฝั่งธนไม่ต้องทันรถติด

แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 62

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.