ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แสดงความยินดีกับแพทย์รุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรกที่ได้ผ่านการสอบเพื่อรับการประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รับประกาศนียบัตรจากแพทยสภา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และกรรมการแพทยสภา อาจารย์สายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการมูลนิธิ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการปัจฉิมนิเทศ แก่บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รุ่นแรกครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม

 

แพทย์รุ่นแรก

บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ปัจฉิมนิเทศน์ให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.