วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ปัจฉิมนิเทศให้กับบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แสดงความยินดีกับแพทย์รุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษารุ่นแรกที่ได้ผ่านการสอบเพื่อรับการประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รับประกาศนียบัตรจากแพทยสภา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และกรรมการแพทยสภา อาจารย์สายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการมูลนิธิ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการปัจฉิมนิเทศ แก่บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รุ่นแรกครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมอาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยาม

 

แพทย์รุ่นแรก

บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ปัจฉิมนิเทศน์ให้กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ส่งคำแนะนำ ข้อเสนอแนะของคุณกับเรา

ช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา

@Siam University

  • มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ แขวงบางหว้า กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

thThai
en_USEnglish thThai