คณะพยาบาลศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

พยาบาล-ป้องกันอัคคีภัย

2  กันยายน 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ (Fire rescue training) สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม  โดย เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัย บางแค มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของการป้องกันอัคคีภัย พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงปฏิบัติจริงด้วยการทดลองควบคุมเพลิงด้วยถังดับเพลิงและสายดับเพลิง อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ และทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง จัดทำแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย เตรียมการรองรับเหตุการณ์ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพื่อช่วยในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางแค ที่มาให้ความรู้ และสอนการเอาตัวรอดอย่างมีสติ และทักษะการดับเพลิงที่ถูกต้อง


ภาพและข่าวจากเฟซบุ๊ก: Puthawan Choocherd

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Start your Journey Today

Facebook

Related Posts

thThai

ติดต่อเรา
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.