สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย: สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม

http://kanchanapisek.or.th/pmaf/publications/20170205120206.pdf

สมเด็จฯพระบรมราชชนกกับการสาธารณสุขไทย: สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จฯพระบรมราชชนกกับการสาธารณสุขไทย: สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการปรับปรุงการสาธารณสุขไทย และเป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

การจัดแสดงนิทรรศการ

ภายในงานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการ "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย: สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม" และนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง ร่วมออกหน่วยตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร โดยมีการตรวจหา สาร antibiotics ในน้ำนมและเนื้อสัตว์ การตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ และใน เลือดของคน การตรวจ formaline ในผลไม้ และ เชื้อ E.coli ในน้ำ กิจกรรมนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 มหาลัยคือ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการตรวจวัดสายตา บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ความรู้ด้านทันตกรรม ความรู้เรื่องยาและบริการให้คำปรึกษาเรื่องดูแลสุขภาพผิวในแต่ละช่วงวัยด้วย

SiamU-Pharmacy-FatherofPublicHealthNursingCenter-10sep2019-a
SiamU-Pharmacy-FatherofPublicHealthNursingCenter-10sep2019-b-300x225
SiamU-Pharmacy-FatherofPublicHealthNursingCenter-10sep2019-c-300x225

ภาพและข่าวจากเพจ:

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย: สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม