Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  Dr. Cheol Je Cho ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษา, อ.อัญมณี กลิ่นถือศีล มหาวิทยาลัยสยาม เดินทางไปให้กำลังใจ และร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี บัณฑิตน้อย ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6   พร้อมมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ?Wings Musical Storytelling Contest? เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยสยาม ทุนการศึกษา

? Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี  ??

[ff id=”3″]
https://www.facebook.com/siam.iedu/posts/667798213656720

Siam i-Edu English Storytelling Contest ครั้งที่ 3

Dr. Cheol Je Cho ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลรัศมี

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University