คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก Siam i-Edu Center English Program 2019

✨English Class at Sujipuli School 

คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุกที่โรงเรียนสุจิปุลิ ป.1 ชุดเรียน Phonics 1 

by ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา Siam i-Edu Center English Program

 

[ff id=”3″]

 

หลักสูตรการสอน Kids Brown Wings โดย Brown University สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำหลักสูตร Junior Brown ต่อเนื่องไปถึงระดับประถมศึกษา โดย Dr.Choel และคุณก้อย อัญมณี กลิ่นถือศิล ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้กับคุณครู และแลกเปลี่ยนไอเดีย ในการทำโครงการที่จะพัฒนาด้านการสร้างโอกาสให้ฝึกสมรรถนะทางภาษาต่อไปอีก

Kids Brown Wings เป็น นวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนชั้นสูง Netboard (Interactive Board) และโปรแกรมภาษาอังกฤษจาก มหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Brown University (U.S.A.)  ?Junior Brown? Integrated English Program ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษา และมัธยมต้น บูรณาการหลากหลายวิชา เป็น ภาษาอังกฤษ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ดนตรี ผู้เรียนจะได้พัฒนา 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ผ่านเนื้อหาเป็นเรื่องราว Story, Grammar, Conversation, Phonics เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางด้านภาษา ให้กับผู้เรียน ให้สามารถ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง


คลาสเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุก Siam i-Edu Center English Program 2019

 

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University