แข่งขันเทรดหุ้นในสนามจริงสำหรับ

นิสิต/นักศึกษารุ่นใหม่ที่ชอบการลงทุนในหุ้น ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) เฟ้นหาสุดยอดนิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ชอบการลงทุน มาเรียนรู้การลงทุนในหุ้น สร้างประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเทรดดิ้งในสนามจริง
– มอบผลกำไรจากการแข่งขัน และเงินทุนการศึกษาสูงสุด 100,000 บาท
– หลักสูตรอบรมการลงทุนในหุ้นตลอดโครงการ
– ดูงานกับบริษัทจะทะเบียนชั้นนำ
– โอกาสร่วมงานกับ SCBS

 • ระยะเวลาโครงการ
  เปิดรับสมัคร : 1 – 31 มีนาคม 2560
  >> รอบ 1 : 3-28 เม.ย. เทรดออนไลน์ในตลาดหลักทรัพย์จำลองและคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 100 คน

>> รอบ 2 : 15 พ.ค. – 2 มิ.ย. เทรดออนไลน์ในตลาดหลักทรัพย์จำลอง และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 10 คน

>> รอบ 3 : 12 มิ.ย. – 12 ก.ค. บริษัทสนับสนุนเงินลงทุนแก่ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย คนละ 100,000 บาท ให้เทรดในสนามจริง เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักลงทุนตัวจริง

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากสถาบันศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมาณฑล
  2. อายุ 20-25 ปี มีสัญชาติไทย
  3. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดก่อนเริ่มการแข่งขัน
 • รางวัลการแข่งขัน

1.ทุนการศึกษา
– รางวัลที่ 1 : มูลค่า 100,000 บาท
– รางวัลที่ 2 : มูลค่า 50,000 บาท
– รางวัลที่ 3 : มูลค่า 20,000 บาท

2. ผลกำไรที่ได้จากการลงทุน ไม่รวมเงินต้น 100,000 บาท มอบให้เป็นรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมทั้ง 10 คน

3. โอกาสร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายที่มีกำไรจากการลงทุน

ประกาศผล 12 กรกฎาคม 2560 ผ่านทาง www.scbs.com/u-invest

สมัครออนไลน์ทาง www.scbs.com/u-invest

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.scbs.com
www.scbsonline.com
facebook : SCB Securities
LINE ID : @scbs


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5221 website : www.ba.saim.edu ดร.วิจิตร สุพินิจ, ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ, ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา, ดร.เปรมจิต พรหมสาระเมธี, ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก, อาจารย์ยุพเรศ เทวินภิืบาลพันธุ์, อาจารย์อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์, อาจารย์วิบูลย์ ชินบูรพา, ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล, อาจารย์ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์, อาจารย์โสภิดา ทะสังขา, อาจารย์สุรชัย ภัทรบรรเจิด, ดร.เบญพนธ์ มีเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ บวรกุลภา, นางสาวสรัญญา พงษ์สุวรรณ
Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

 • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

 • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

 • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

   

en_USEnglish
thThai en_USEnglish