ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม ร่วมกิจกรรมวันเด็กชุมชนในเขตภาษีเจริญ-ทวีวัฒนา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยอาจารย์สมหญิง เหง้ามูล และ อาจารย์นฤดล ธนสุทธิพร ทีมงาน ศวพช. ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) นำของขวัญ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม เล่นเกมส์ สันทนาการต่างๆ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และเขตทวีวัฒนา ได้แก่ ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์, ชุมชนพูนบำเพ็ญ, ชุมชนเลิศสุขสม, ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ โดยมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ มากมาย

ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มามีกิจกรรมร่วมกัน มีความเป็นจิตอาสา กล้าแสดงออก และเข้ามาเป็นแนวร่วมในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนของตนสืบเนื่องต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” 
…ขอขอบคุณภาคี เครือข่าย ที่ร่วมพลังอย่างเข้มแข็งและร่วม #มองสุขภาพให้กว้าง #สร้างความสุขให้สังคม #สสส#Siam University

วันเด็ก-ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม


ภาพข่าวจากแฟนเพจ:  ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม  |  เว็บไซต์: ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม ร่วมกิจกรรมวันเด็กชุมชนในเขตภาษีเจริญ-ทวีวัฒนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University