ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ พระที่นังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในนามมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในฐานะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ณ พระที่นังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์:

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.