ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกๆ ปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพสกนิกรชาวไทย เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงขนชาวไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานพิธี ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง HALL OF FAME อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑ โดยมีผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา ๖๑ ได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรดำเนินงานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ ได้มีการแสดงดนตรี โดย อาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ บรรเลงเปียโน หน.แผนกกิจกรรม สำนักกิจการนักศึกษา อาจารย์สัญญา สมประสงค์ บรรเลงขลุ่ยไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ นศพ.พชร คำมี อุปนายกฝ่ายชาย สโมสรนักศึกษา บรรเลงกีต้าร์ ในบทเพลงคิดถึงแม่ เพลงค่าน้ำนม

 


ขอขอบคุณภาพจากแฟนเพจ

อ่านโพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish