พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คนจากคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยกวางสีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คนจากคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยกวางสี (Guang xi University of Finance and Economics) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มตั้งแต่ กลางเดือน มีนาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

 

 

พิธีมอบประกาศนียบบัตร จัดขึ้น ณ ห้อง 19-1003 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีท่านอธิการบดี (ดร.พรชัย มงคลวนิช) ให้เกียรติเป็นประธาน และท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ), ท่านผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ผู้ร่วมสอนนักศึกษาจีน ทั้ง 7 รายวิชา (จากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ) และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสำนักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกวางสี ชั้นปีที่ 3

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish