พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกวางสี ชั้นปีที่ 3

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คนจากคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยกวางสีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คนจากคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยกวางสี (Guang xi University of Finance and Economics) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มตั้งแต่ กลางเดือน มีนาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

 

 

พิธีมอบประกาศนียบบัตร จัดขึ้น ณ ห้อง 19-1003 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีท่านอธิการบดี (ดร.พรชัย มงคลวนิช) ให้เกียรติเป็นประธาน และท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ), ท่านผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ผู้ร่วมสอนนักศึกษาจีน ทั้ง 7 รายวิชา (จากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ) และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสำนักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกวางสี ชั้นปีที่ 3

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University