งานพิธี

พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         และได้กราบอาราธนาพระสุธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดโคนอน พร้อมพระภิกษุสงฆ์ อีกจำนวน ๙ รูป มารับอาหารบิณฑบาตร พิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ โดยมีอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยสยาม ได้แสดงออกถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน…..”ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

พิธีน้อมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจัดพิธี น้อมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช Siam University President Dr. Pornchai Mongkhonvanit, administrative officials, faculty members and students gather together in respect of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Greatest on 14 October 2016. Siam University community articulates deep condolence in this precious loss of the country.   พิธีน้อมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา pre-semester ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเติมพลังจากใจผู้บริหารถึงนักศึกษาใหม่ต่อด้วยการเสวนาจากคณาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง และนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามรุ่นพี่ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสยามได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลงมาร์ช มส. ปิดท้ายด้วยการแสดงของนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะการแสดง และอาจารย์ที่ปรึกษาพานักศึกษาไปที่ห้องเรียน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การลงทะเบียน และการแจกตารางเรียน   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.