Admin

วันพ่อแห่งชาติ 2564 | Siam University

Father's Day 2021

วันที่ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม อธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นประธานจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมในพิธี

Sufficiency Economy Philosophy in Siam University

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

ราชพฤกษ์ ราชพลี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช และผู้บริหาร พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาได้ร่วมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์ในมหาวิทยาลัย In Tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej TheGreat, President Pornchai Mongkhonvanit, seniorlecturers and student representatives joined forces toplant Rachapruek trees in the university on October 13,2021. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร.พรชัย มงคลวนิช และผู้บริหาร พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษาได้ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกต้นราชพฤกษ์เพื่อรำลึกถึงพระองค์ด้วย In remembrance of …

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

STUDENT LEADERSHIP CAMP 2021

The Student Leadership Camp on “The New Leadership for Our Sustainable Future” 2021

31 August 2021 till 02 September 2021, Siam University, Tokai University, and SEAMEO SEP co-hosted a Virtual Student Leadership Camp – “The New Leadership for Our Sustainable Future.” The student camp was filled with cultural diversity, a pillar of Siam University, with 40 students from Siam University and Tokai University. Students joined from 8 Asian …

The Student Leadership Camp on “The New Leadership for Our Sustainable Future” 2021 Read More »

Ceremony to Commemorate HM Queen Sirikit the Queen Mother Birthday – 2021

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 4 ชั้น 3 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล

ม.สยามร่วมมือ อว.เผยแพร่งานของกระทรวง

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กค. ที่ผ่านมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ดร. พรชัย มงคลวนิช และ นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรืองเลขานุการรมว.กระทรวงอว. เชิญทีมนักศึกษา อาจารย์ หารือร่วมกันถึงวิธีการนำเสนอการเผยแพร่กิจกรรม

Siam U THE Impact Rankings 2021

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 11 ของประเทศ และ Top 100 ของโลกด้าน SDG11 จากการจัดอันดับของ THE Impact Rankings 2021 Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings เพื่อวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) ในปี 2021 มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก 1,240 แห่งจาก 98 ประเทศส่งข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ ผลปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1,115 แห่ง สำหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 25 แห่งโดยมหาวิทยาลัยสยามเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลกจาก 1,115 แห่ง) สำหรับ SDG ที่มหาวิทยาลัยสยามส่งเข้ารับการจัดอันดับ มีผลดังนี้ SDG …

Siam U THE Impact Rankings 2021 Read More »

MOU signing with Maejo University

MOU signing with MaeJo University

มหาวิทยาลัยสยาม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ โดยมีดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร เช่นการอบรม สัมมนา ด้านการศึกษาและวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสมร่วมพัฒนานักศึกษาและพัฒนาสังคม ชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่

online courses for covid

ชั้นเรียนออนไลน์ 2021

มหาวิทยาลัยสยาม จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบ ออนไลน์ ตามตารางเรียนซึ่งกำหนดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าภาควิชาที่สังกัดและอาจารย์ที่ปรึกษา

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.