22 กรกฎาคม 2562 ดร.พรชัย มงคลวนิช พร้อมคณะเข้าร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างจีน – อาเซียน (2019 China-ASEAN Education Cooperation Week in Guiyang) และได้รับเกียรติขึ้นบรรยายในหัวข้อ Industry and Higher Education and Collaborative Innovation using Siam as a case study เกี่ยวกับความร่วมมือจัดหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยนวัตกรรม โดยใช้กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีน – อาเซียน 2019 เมืองกุ้ยหยาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

2019 China-ASEAN Education Cooperation Week in Guiyang งานสัปดาห์ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างจีน – อาเซียน

Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish