โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา 30 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคาร 12   โพสที่เกี่ยวข้อง: อบรมผู้นำนักศึกษา 2562 โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา-มหาวิทยาลัยสยาม-30 มิถุนายน 2561