Day: July 7, 2017

ประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 งาน Startup Thailand 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ นำทีมโดย อ.ภาสกรณ์ ธนานันท์ อ.อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ อ.ทศพร เทียนศรี และ อ.ปัญจเวช บุญรอด ได้เข้าร่วมประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ” จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้เข้าร่วมประกวดผลงานกว่า 200 ผลงาน ผลงานของ อ.อรรถเศรษฐ์และ อ.ทศพร ได้เข้ารอบและถูกคัดเลือกให้นำไปจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน Startup Thailand 2017   Live Innovation Thailand Painting

ศวพช. ร่วมกับ ม.สยาม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพ 10 ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ

ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) ม.สยาม พร้อมทีมงาน จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพ 10 ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อยอดจากการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 7 ก.ค. 2560 ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในพื้นที่ อาทิ น้ำพริกเห็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ดินพื้นที่สุขภาวะ ขนมไทย และเตย ต่อยอดเป็นวิสาหกิจชุมชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สุขภาวะไปพร้อม ๆ กัน ศวพช.และ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมร่วมหนุนเสริมให้เกิดความเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จต่อไป   10 ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ

พิธีแห่ต้นเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ

พิธีแห่ต้นเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม. โดยขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม เริ่มตั้งขบวน เวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) เดินทางไปยังวัดโคนอน ขบวนแห่รอบโบสถ์ เข้าร่วมทำพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา ด้วยความศรัทธาว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้ทานด้วยแสงสว่าง ถือเป็นกุศลทานอย่างหนึ่ง จะทำให้เพิ่มพูนปัญญา หูตาสว่างไสว รวมทั้งเป็นการถวายเทียนเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ คำถวายเทียนพรรษา           นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ  (ว่า 3 จบ)           ยัคเฆ ภันเต, สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง ปะทีปะยุคัง, สะปะริวารัง, เตมาสัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, …

พิธีแห่ต้นเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ Read More »

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University