อบรมการจัดทำ E-PORTFOLIO บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์

วันที่่ 25 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 น. -16.40 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์ บรรยายการทำข้อมูลใน Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน ผู้เข้าอบรมสามารถ สร้างไฟล์ประวัติการทำงาน นำข้อมูล ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร เกี่ยวกับประวัติ กิจกรรมการเรียนการสอน อบรมสัมมนา การทำวิจัย งานวิชาการ และความสนใจอื่นๆ ที่จะพัฒนาตนเอง นำขึ้นสู่ระบบเพื่อการเผยแพร่ผลงานของตนได้อย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมปฎิบัติการทางการเงิน Financial Lab (ห้องB) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 19 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสยาม

อบรมการจัดทำ E-PORTFOLIO บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Start your Journey Today

Facebook

en_USEnglish
Scroll to Top

Contact Us
@Siam University