โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ในหัวข้อ วิถีไทย ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท ของมหาวิทยาลัยสยาม ภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

  • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักเรียนและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ อายุระหว่าง 15-24 ปี (ไม่จำกัดคณะ)
  • กำหนดส่งผลงาน  ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  • ประกาศผล  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5130 โทรสาร 0-2868-5244 website : www.ba.saim.edu ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์ คณบดี, อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนฯสารสนเทศ, อ.ลักษมี จงถิรวงศ์ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อ.มนฤดี มิตรเจริญถาวร หัวหน้าภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์, อ.พิชาญากร เลค, อ.อรรณพ กางกั้น, อ.นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์, อ.นิตยา เกิดแย้ม, ผศ.ประกายรัตน์ สุวรรณ, อ.นภสรกร สุขจ่าย, อ.ปรัชญา ศิริ, อ.นิชคุณ ช่างเรียน, อ.ภุวพล วงศ์กุลชาตะ, อ.อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์, นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ์

โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ในหัวข้อ วิถีไทย

 
Send us your suggestion or comments

We welcome all comments and feedback

Contact Us

@Siam University

  • Siam University, 38 Phetkasem Road, Phasi Charoen, Bang Wa, Bangkok, Thailand 10160

  • +66 (0) 2 867 8088; 2 457 0068

  • +66 (0) 2 457 3982; 2 467 3174

     

en_USEnglish
thThai en_USEnglish